Author: Duszpasterstwo (Paweł Ptasznik)

Home / Duszpasterstwo
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 17.03.2019
Wpis

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 17.03.2019

Czytanie  I:    Rdz 15, 5-12. 17-18; Psalm    27:    Pan moim światłem i zbawieniem moim; Czytanie II:   Flp 3, 17 – 4, 1; Ewangelia:    Łk 9, 28b-36; Słowa Ewangelii według św. Łukasza:          Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił,...

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 10.03.2019
Wpis

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 10.03.2019

Czytanie  I:    Pwt 26, 4-10; Psalm    91:    Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu; Czytanie II:   Rz 10, 8-13; Ewangelia:    Łk 4, 1-13; Słowa Ewangelii według św. Łukasza:          Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie...

VIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 3.03.2019
Wpis

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 3.03.2019

Czytanie  I:    Syr 27, 4-7 Psalm   103:   Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże Czytanie II:   1 Kor 15, 54b-58 Ewangelia:    Łk.6,39-45 Słowa Ewangelii według św. Łukasza:         Jezus opowiedział uczniom przypowieść: “Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego...