Rok: <span>2022</span>

Home / 2022
TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU, 11.12.2022
Wpis

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU, 11.12.2022

Czytanie  I:           Iz 35, 1-6a.10 Psalm 146:            Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Czytanie II:           Jk 5, 7-10 Ewangelia:           Mt 11, 2-11              Z Ewangelii według św. Mateusza: Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im...

DRUGA  NIEDZIELA  ADWENTU, 04.12.2022
Wpis

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU, 04.12.2022

Czytanie  I:           Iz 11, 1-10; Psalm    72:           Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie; Czytanie II:          Rz 15, 4-9; Ewangelia:           Mt 3, 1-12             Z Ewangelii według św. Mateusza:            W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego...

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU, 27.11.2022
Wpis

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU, 27.11.2022

Czytanie  I:           Iz 2, 1-5; Psalm   122:          Idźmy z radością na spotkanie Pana; Czytanie II:          Rz 13, 11-14; Ewangelia:           Mt 24, 37-44;                Z Ewangelii według św. Mateusza:               Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna...