VI Niedziela Zwykła, 11.II.2018

VI Niedziela Zwykła, 11.II.2018

Słowa Ewangelii według św. Marka:
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: „Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

            (…) Chcąc to wydarzenie dobrze zrozumieć, trzeba mieć na uwadze dwa rodzaje cudów Jezusa. Jedne, a jest ich większość, czynił On — jeśli tak można powiedzieć — w sposób zaprogramowany, to znaczy czynił z nich jakby lekcje poglądowe dla słuchaczy. Te cuda były znane, głośne, publiczne, bo przeznaczone dla wielu. Drugie miały charakter bardziej prywatny i można je nazwać osobistym darem miłości ofiarowanym konkretnemu człowiekowi. Te nie powinny być rozgłaszane, winny zostać tajemnicą dawcy i odbiorcy. Uzdrowienie trędowatego należy do tej drugiej grupy cudów. Jezus ulitował się nad nim. Spotkanie nieszczęśliwego człowieka, świadomego cudotwórczej mocy Mistrza z Nazaretu, skłania Jezusa do działania. „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony!”. Św. Marek umiejscawia ten cud na początku publicznej działalności Jezusa. Chrystus doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że zbyt wczesna sława utrudni Mu wykonanie zadania. Stąd Jego ostrzeżenie pod adresem uzdrowionego. Ewangelista zaznacza, że surowo mu przykazał i natychmiast go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów…”. Jezus nie chciał rozgłosu, nie chciał działać w nimbie sławy. Uzdrowiony jednak nie rozumiał wskazań Jezusa. Nie umiał ukryć swego szczęścia. Wydawało mu się, że przyczyniając się do rozsławienia Proroka z Nazaretu będzie Jego dobrodziejem. Stało się jednak odwrotnie. „Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych”. (…)

          Ewangelia przestrzega przed pogonią za sławą, widząc w niej bardzo niebezpieczną pułapkę pychy. Równocześnie ukazuje wartość twórczego wysiłku bez rozgłosu. Szczęśliwy, kto zrozumie to ewangeliczne ostrzeżenie i zamiast sławy u ludzi, szuka w życiu radości własnego sumienia z powodu dobrych czynów dokonanych w ukryciu.

ks. Edward Staniek

Czytanie   I:               Kpł 13, 1-2. 45-46

Psalm    32:               Tyś mą ucieczką i moją radością

Czytanie  II:               1 Kor 10, 31 – 11, 1

Ewangelia:                Mk 1, 40-45

 

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

-poniedziałek, 12.02.          Jk 1, 1-11; Ps 119; Mk 8, 11-13

-wtorek, 13.02.                     Jk 1, 12-18; Ps 94; Mk 8, 14-21                                        

-środa, 14.02.                        Jl 2, 12-18; Ps 51; Mt 6, 1-6. 16-18

Środa Popielcowa

-czwartek,  15.02.                 Pwt 30, 15-20; Ps 1; Łk 9, 22-25                

-piątek, 16.02.                       Iz 58, 1-9a; Ps 51; Mt 9, 14-15

-sobota, 17.02.                      Iz 58, 9b-14; Ps 86; Łk 5, 27-32

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

■ W dniu dzisiejszym obchodzimy Światowy Dzień Chorego.

 

■ W poniedziałek, na godz. 20.00, zapraszamy wszystkich polskich studentów na spotkanie formacyjne.

 

■ Najbliższa środa to Środa Popielcowa, która rozpoczyna w Kościele okres Wielkiego Postu, czyli  40-dniowego przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Środa Popielcowa to dzień wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz dzień postu ścisłego!

Tego dnia zapraszamy na Msze św. (w połączeniu z obrzędem posypania głów popiołem) na godz.: 07.15, 17.00 oraz 19.00.

 

■  W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na godz. 18.00 na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a w każdą wielkopostną niedzielę na tradycyjne nabożeństwo Gorzkich Żali (godz. 17.30).

 

■ W najbliższy piątek, chór Gaudium Poloniae, zaprasza serdecznie na wspólną adorację eucharystyczną w naszym kościele (od godz. 20.00 do godz. 21.00).

 

■ W sobotę, 17 lutego, przeżywać będziemy „Dzień Otwartych Drzwi” w naszej Katolickiej Szkole Podstawowej. Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy do odwiedzin gmachu szkoły przy Via Marcantonio Colonna 52 (w pobliżu stacji metra Lepanto) od godz. 14.30. Oprócz zapoznania się z warunkami lokalowym będzie także okazja do osobistej rozmowy z członkami grona pedagogicznego!

 

■ W przyszłą niedzielę (18 lutego) gościć będziemy w naszej wspólnocie ks. Wojciecha Kozłowicza – misjonarza z Zambii.

 Dla wszystkich pragnących wybrać się w dniach od 9 do 13 kwietnia na pielgrzymkę do Fatimy oraz Santiago di Compostela – rozległ się ostatni dzwonek!!! Zapisy przyjmujemy jedynie do przyszłej niedzieli. Zachęcamy do wzięcia udziału w tej pielgrzymce!

 

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         –   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  –   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, a we wt. i czw. także od 9.00 do 12.30

www.duszpastestwopolakowwrzymie.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.