I Niedziela Wielkiego Postu, 18.II.2018

Słowa Ewangelii według św. Marka:
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: “Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”

 

Przesłanie Ojca św. na Wielki Post

           Za inspirację do napisania tekstu posłużyły słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (24,12). Franciszek zaznaczył, że wprowadzać w błąd będą fałszywi prorocy. Ich działanie grozi wygaśnięciem miłości, która jest istotą Ewangelii. Trzeba więc się zastanowić, kim oni są.

           Pierwsza grupa fałszywych proroków, przypominająca „zaklinaczy węży” wykorzystuje emocje, aby zniewalać ludzi. Dlatego wielu daje się zwieść powabom trwającej parę chwil przyjemności, ulegając iluzji pieniądza albo myślom o samowystarczalności i wtedy padają ofiarą samotności.

            Inną grupę fałszywych proroków Papież nazywa „szarlatanami”, którzy proponują łatwe i natychmiastowe sposoby na zaradzenie cierpieniom. Jako przykłady takich działań podaje remedium w postaci narkotyków, relacje „jednorazowego użytku”, łatwe, ale nieuczciwe zarobki. W pułapkę „szarlatanów” wpadają także ci, którzy wplątują się w sieć życia wirtualnego, gdzie relacje wydają się być łatwiejsze, ale w ostateczności są pozbawione sensu. Potrzeba więc rozeznawania, które pozwala badać czy nie jesteśmy zagrożeni przez kłamstwa fałszywych proroków.

           W przesłaniu na tegoroczny Wielki Post Franciszek przestrzegł także przed groźbą oziębienia miłości w ludzkich sercach. Dzieje się tak, gdy człowiek ulega chciwości pieniądza, którego następstwem jest odrzucenie Boga. Wtedy nie przyjmuje się pocieszenia, które daje Bóg, ale wybiera się przygnębienie. Ono zaś przeradza się w przemoc przeciwko tym, których uważa się za zagrożenie naszych „pewników”. Mogą się nimi stać nienarodzone dziecko, chory starzec, gość będący przejazdem, cudzoziemiec.

Papież wskazał także, iż syndromem stygnięcia miłości dotknięty jest także stworzony świat, gdzie zatruwa się ziemię, zanieczyszcza morza, a niebiosa poorane są przez maszyny, które zrzucają narzędzia śmierci.

           Jako antidotum na te zagrożenia Franciszek proponuje klasyczne środki: modlitwę, jałmużnę i post.

Kiedy więcej się modlimy, zauważa Ojciec Święty, mamy szansę odkryć kłamstwa, którym ulegamy, a potem szukać pociechy u Boga.

Jałmużna wyzwala z chciwości i pozwala zauważyć, że to co mam, nie jest tylko moje. Papież wyraził życzenie, aby jałmużna stała się autentycznym stylem życia i konkretnym świadectwem komunii. „Każda jałmużna jest sposobnością, aby uczestniczyć w Opatrzności Boga względem Jego dzieci; a jeżeli On dziś posługuję się mną, abym pomógł bratu, to czyż jutro nie zatroszczy się także o moje potrzeby – On, który nie daje się prześcignąć w hojoności?” – czytamy w przesłaniu.

          Pisząc o poście Franciszek podkreślił, że odbiera on siłę naszej przemocy. Z jednej strony pozwala doświadczać tego, co odczuwają ludzie, którym brakuje nawet tego, co niezbędne do życia, a z drugiej wyraża stan naszego ducha, złaknionego dobroci i spragnionego życia Bożego. Dzięki postowi stajemy się bardziej wrażliwi na Boga i bliźniego. (…)

Radio Watykańskie  (www.mateusz.pl)

czytanie   I:               Rdz 9, 8-15

psalm    25:               Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność

czytanie  II:               1 P 3, 18-22

Ewangelia:                Mk 1, 12-15

 

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

 

-poniedziałek, 19.02.           Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19; Mt 25, 31-46     

-wtorek, 20.02.                     Iz 55, 10-11; Ps 34; Mt 6, 7-15                                       

-środa, 21.02.                        Jon 3, 1-10; Ps 51; Łk 11, 29-32

-czwartek,  22.02.                 1 P 5, 1-4; Ps 23; Mt 16, 13-19

                                              święto  Katedry św. Piotra Apostoła                                                

-piątek, 23.02.                       Ez 18, 21-28; Ps 130; Mt 5, 20-26              

-sobota, 24.02.                      Pwt 26, 16-19; Ps 119; Mt 5, 43-48

                                        

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

■ Dziś gościmy w naszej wspólnocie ks. Wojciecha Kozłowicza SDB – misjonarza z Zambii.

 

■ W poniedziałek, na godz. 20.00, zapraszamy wszystkich polskich studentów na kolejne spotkanie formacyjne.

 

■  W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na godz. 18.00 na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a w każdą wielkopostną niedzielę na tradycyjne nabożeństwo Gorzkich Żali (godz. 17.30).

 

■ W najbliższą niedzielę (25.02.) zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodzin (o  godz. 10.00), a bezpośrednio po niej odbędzie się spotkanie w naszej Auli.

 

■ Już dziś informujemy, że tegoroczne rekolekce wielkopostne przeżywać będziemy w naszej wspólnocie w dniach od 4 do 6 marca.

 

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

 Dla wszystkich pragnących wybrać się w dniach od 9 do 13 kwietnia na pielgrzymkę do Fatimy oraz Santiago di Compostela – rozległ się ostatni dzwonek!!! Dziś kończymy zapisy. Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w tej pielgrzymce!

 

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75. 

         

kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         –   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  –   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, a we wt. i czw. także od 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.