II Niedziela Wielekiego Postu, 25.II.2018

II Niedziela Wielekiego Postu, 25.II.2018

Słowa Ewangelii według św. Marka:
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: “Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: “To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

 

            Wykładnikiem religijności człowieka jest głębia jego modlitwy oraz zdolność do składnia Bogu ofiary. O tym przypomina Kościół na początku Wielkiego Postu.

          W modlitwie człowiek nawiązuje łączność z Bogiem. To wielkie wydarzenie. Chodzi o podłączenie serca tak, jak podłącza się żarówkę do elektrycznego prądu. Boża energia płynie przez nie, zamieniając się albo w światło, i wówczas serce promieniuje szczęściem, albo w ciepło, i wówczas serce się spala, nierzadko w sposób bardzo bolesny (modlitwa w Getsemani). W modlitwie tym, który działa, jest przede wszystkim Bóg, to Jego energia przemienia człowieka.

          Ofiara natomiast to przede wszystkim dzieło człowieka. Polega ona na decyzji, która zmierza do rezygnacji z dobra na rzecz większego dobra. Dobro posiadane cenimy jednak zawsze znacznie więcej niż dobro, które możemy otrzymać. To, które mamy, jest nasze, a obiecane do nas jeszcze nie należy. Otóż w ofierze człowiek jest w stanie dla Boga zrezygnować nawet z największych i najbardziej umiłowanych dóbr, jakie posiada. W tym geście bowiem wyraża dwie uznawane przez siebie prawdy. Pierwsza, że Boga kocha ponad wszystko; druga, że stać go na oddanie nawet najbardziej uszczęśliwiającego go dobra. Rzecz jasna, że ofiara musi być Bogu miła, a jest taką wyłącznie wówczas, gdy się zgadza z Jego wolą. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że o wierze człowieka świadczy nie tyle jego modlitwa, bo w niej łatwo o złudzenie, lecz właśnie gotowość do złożenia ofiary.

             Ofiara właściwie pojęta nigdy nie jest stratą. Zawsze w niej człowiek tysiące razy więcej zyskuje, niż traci. To jest tajemnica ofiary. (…) Ofiary trzeba się uczyć, a jest to bardzo trudna umiejętność. Ten, kto umie ją składać, wędruje drogą niezwykłego ubogacenia.

           Czas od Środy Popielcowej to wezwanie do udoskonalenia naszych umiejętności składania ofiary. Bez nich bowiem podejście w Wielki Piątek pod krzyż Syna Bożego będzie tylko turystyczną wycieczką na Golgotę. Warto wtedy wziąć aparat fotograficzny, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie między skazańcami. Serce bowiem niezdolne do składania ofiary, nic z bogactwa Kalwarii nie skorzysta.

ks. prof. Edward Staniek   (www.mateusz.pl)

 

czytanie     I:             Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18      

psalm  116B:             W krainie życia będę widział Boga        

czytanie   II:              Rz 8, 31b-34             

Ewangelia :               Mk 9, 2-10                

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

 

-poniedziałek, 26.02.          Dn 9, 4b-10; Ps 79 (78); Łk 6, 36-38                      

 

-wtorek, 27.02.                     Iz 1, 10. 16-20; Ps 50 (49); Mt 23, 1-12                                                           

 

-środa, 28.02.                        Jr 18, 18-20; Ps 31 (30); Mt 20, 17-28                                                                                            

 

-czwartek,  01.03.                 Jr 17, 5-10; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6; Łk 16, 19-31                                                                       

 

-piątek, 02.03.                       Rdz 37, 3-28; Ps 105; Mt 21, 33-43. 45-46                                    

 

-sobota, 03.03.                      Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 103; Łk 15, 1-3. 11-32                                           

                                        

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

■ Dziś  Msza św. o godz. 10.00 sprawowana będzie w intencji rodzin. Bezpośrednio po niej zapraszamy wszystkich do Auli św. Jana Pawła II na spotkanie.

 

■ W niedzielę, od godz. 16.30 – spotkanie grupy modlitewnej Salvator.

 

■ Dzisiejszą Mszę św. o godz. 18.00 celebrować będzie arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki.

 

■ W poniedziałek, o godz. 20.00, odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów.

 

■  W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na godz. 18.00 na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a w każdą wielkopostną niedzielę na tradycyjne nabożeństwo Gorzkich Żali połączone z kazaniem pasyjnym (godz. 17.30).

 

■ W okresie Wielkiego Postu, mocniej niż zwykle, pragniemy zachęcić do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Jest to ważny element solidnego przygotowania się do Uroczystości Paschalnych.

 

■ W przyszłą niedzielę rozpoczniemy tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie. Potrwają one do środy, 7 marca, włącznie! Poprowadzi je ks. Piotr Brząkalik z Katowic.

 

■ W najbliższą niedzielę (4 marca), s. dr Krystyna Szweda zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Kobiety Biblii” (Aula, godz. 11.00).

 

■ W niedzielę za tydzień, zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca (po Mszy św. o godz. 12.00).

 

■ Również w przyszła niedzielę, po Mszy św. o godz. 12, spotkanie organizacyjne dla uczestników pielgrzymki do Fatimy!

 W zakrystii można nabyć najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli”, dwumiesięcznika „Miłujcie się” a także wartościowe książki o tematyce religijnej.

 

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

 

 

kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         –   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  –   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, a we wt. i czw. także od 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.