IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 22.IV.2018

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 22.IV.2018

Słowa Ewangelii według św. Jana:
Jezus powiedział: “Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.

Pasterz dusz

Słowo „duszpasterz” ma swój ewangeliczny rodowód. Oparte jest na wypowiedziach Jezusa o dobrym pasterzu. Kapłan ma być dobrym pasterzem dusz. Parafia czy inna wspólnota religijna może żyć duchem Ewangelii tylko wówczas, gdy jest zgromadzona wokół duszpasterza. Zawsze tym pierwszym Dobrym Pasterzem jest sam zmartwychwstały Chrystus, ale zostawił On na ziemi duszpasterzy jako swoich widzialnych zastępców. Co decyduje o ewangelicznym wypełnieniu trudnej misji duszpasterza? Jezus określa kilka zasadniczych warunków. Pierwszym z nich jest dobra znajomość owiec przez duszpasterza. „Znam moje owce” — powiada Chrystus. W tym poznaniu chodzi o możliwie dokładną i pełną informację o warunkach życia wiernych, o ich zdrowiu, pracy, kłopotach i radościach. Chodzi również o ich słabości, zagrożenia i nałogi, o wpływy środowiska…Wiedza ta jest potrzebna, by duszpasterz mógł swoje owce kochać, innymi słowy, by mógł skutecznie troszczyć się o ich prawdziwe dobro, zarówno doczesne jak i wieczne. Drugim warunkiem dobrze spełnionej misji przez duszpasterza jest miłość, jaką go darzą wierni. To właśnie ma na uwadze Chrystus, gdy podkreśla, że nie tylko On zna swoje owce, ale i „one Go znają”. Wierni winni znać swego duszpasterza, winni uczestniczyć w jego pasterskich troskach i radościach. Taka wzajemna troska o siebie umożliwia realizację przykazania „wzajemnej miłości”. Trzeci warunek to troska duszpasterza o odpowiedni pokarm dla wiernych. Jezus, zlecając Piotrowi odpowiedzialność za całą owczarnię, trzykrotnie go wzywa, by pasł owce Jego. Pasterz musi ciągle zabiegać o odpowiednie pastwiska, o zdrową wodę. Owce winny mieć pod dostatkiem dobrego pokarmu. Duszpasterz jest odpowiedzialny za ciągłe ubogacanie wiernych czystym ewangelicznym chlebem. Słowo Boże i Eucharystia oto pokarm dla wiernych. Odpowiedzialność za owce łączy się z troską o każdą, która pobłądziła w życiu i odłączyła się od owczarni. Przepiękny jest obraz dobrego Pasterza przedstawiony przez Jezusa, a zanotowany w Ewangelii św. Łukasza. Jest w nim mowa o poszukiwaniu zagubionej owcy. Duszpasterz, jeśli nie może osobiście dotrzeć do zagubionych, czyni to swoją modlitwą. Wzywa Chrystusa, by sam przyprowadził do owczarni tych, co zaginęli. Żaden parafianin nie jest obojętny duszpasterzowi, nawet ten, kto domaga się adnotacji w Księdze Chrztu, że występuje z Kościoła. Prawnie odchodzi, ale w sercu jego dobrego pasterza adnotacja ta jest tylko wezwaniem do jeszcze bardziej intensywnej modlitwy za niego. (…)

ks. Edward Staniek   (www.mateusz.pl)

 

Czytanie    I:                Dz. 4, 8-12;

Psalm     18:                Kamień wzgardzony stał się fundamentem

Czytanie   II:                1 J 3, 1-2;

Ewangelia :                 J 10, 11-18

 

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

-poniedziałek,  23.04.        Dz 1, 3-8; Ps 126, Flp 1, 20c-30; J 12, 24-26

-wtorek,           24.04.       Dz 11, 19-26; Ps 87 (86), J 10, 22-30

-środa,             25.04.       1 P 5, 5b-14; Ps 89, Mk 16, 15-20

-czwartek,        26.04.       Dz 13, 13-25; Ps 89 (88), J 13, 16-20

-piątek,             27.04.       Dz 13, 26-33; Ps 2, 6-7.  J 14, 1-6

-sobota,            28.04.       Dz 13, 44-52; Ps 98 (97), J 14, 7-14

 

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

■ W poniedziałek, na godz. 20.00, zapraszamy wszystkich polskich studentów na spotkanie formacyjne.

■ Dzisiaj, s. dr Krystyna Szweda zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Kobiety w Biblii” (początek o godz. 11.00 w Auli).

■ Także dzisiaj – (niedziela 22 kwietnia), bezpośrednio po wieczornej Mszy św. (godz. 19.00), serdecznie zapraszamy na koncert duetu smyczkowego Ewy Augustynowicz i Katarzyny Soleckiej z dobrze nam znanego zespołu „Giardino di Delizie”. Tym razem wybierzemy się w muzyczną podróż ku nowej estetyce pod hasłem: „Woda i ogień”.

■ W przyszłą niedzielę, spotkanie rodzin o godz. 10,00 – 12.00.

■ W przyszłą niedzielę, 29 kwietnia, będziemy mieli okazję posłuchać w kościele koncertu naszej SUPER–SCHOLI. Gorąco polecamy! Początek o godz. 13.00.

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

 

————– UWAGA  !!! —————-

 

Zbliża się termin składania deklaracji podatkowych we Włoszech. W związku z tym Episkopat Włoski zwraca się do wszystkich wiernych – również innych narodowości – którzy płacą podatki w tym kraju, z prośbą, by pamiętali, że mogą zadeklarować przekazanie ośmiu promili ze swego podatku na potrzeby Kościoła katolickiego.

Przypominamy, że tzw. „Otto per mille” jest podatkiem obowiązkowym, pobieranym od każdego, przeznaczonym na działalność organizacji użytku publicznego. Każdy podatnik może jednak zadeklarować, na jaki cel tę kwotę chce przeznaczyć. Dla Kościoła włoskiego jest to znaczący wkład, pozwalający na prowadzenie działalności duszpasterskiej i charytatywnej.

kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar     –   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  –   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, a we wt. i czw. także od 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.