III Niedziela zwykła, 23 I 2018

III Niedziela zwykła, 23 I 2018

Słowa Ewangelii według św. Marka:
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

                  (…) W tych słowach ewangelista Marek opisuje początek działalności Jezusa, a jednocześnie podaje istotną treść Jego przepowiadania (l,14n). W podobny sposób działalność Jezusa w Galilei podsumowuje Mateusz: “I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu” (4,23; 9,35). Obydwaj ewangeliści przepowiadanie Jezusa nazywają “Ewangelią” – co właściwie znaczy to słowo? W nowszych przekładach pojawiło się określenie “Dobra Nowina”. Brzmi ono pięknie, pozostaje jednak daleko w tyle w hierarchii różnych treści słowa “Ewangelia”. Słowo to było obecne w języku rzymskich cesarzy, którzy uważali siebie za panów świata, za jego zbawców i wyzwolicieli. Wychodzące od cesarzy orędzia zwane były ewangelium, bez względu na to, czy ich treść była szczególnie radosna i przyjemna. Co pochodzi od cesarza – taka zawierała się w tym idea -jest orędziem zbawczym, to znaczy nie tylko zwykłą wiadomością, lecz przesłaniem zmieniającym świat na lepsze. Jeżeli ewangeliści posłużyli się tym słowem, tak że stało się odtąd określeniem gatunku literackiego ich pism, znaczy to, że chcą powiedzieć: tu właśnie spełnia się to, do czego niesłusznie wysuwają roszczenia cesarze, podający się za bogów – pełne mocy orędzie, które jest nie tylko słowem, lecz rzeczywistością. W dzisiejszej naukowej semantyce powiedzielibyśmy: Ewangelia jest słowem nie tylko informującym, lecz także performatywnym – nie tylko przekazem informacji, lecz działaniem, sprawczą mocą, która przychodzi na świat, żeby go uleczyć i przeobrazić. Marek mówi o “Ewangelii Boga” – nie cesarze mogą zbawić świat, lecz Bóg. Pojawia się tu słowo, które jest słowem skutecznym [Tatwort]: tutaj rzeczywiście dzieje się to, o czym cesarze tylko mówili, nie mogąc tego zrealizować. Tutaj przystępuje do działania rzeczywisty Pan świata – Bóg żywy. Centralna treść “Ewangelii” brzmi następująco: królestwo Boże jest blisko. Na linii czasu pojawił się słup graniczny, dokonuje się coś nowego. Ten dar domaga się od ludzi odpowiedzi w postaci nawrócenia i wiary. Centrum tego przesłania stanowi wieść o bliskości królestwa Bożego.

Benedykt  XVI („Jezus z Nazaretu”)

czytanie   I:               Jon 3, 1-5. 10

psalm    25:               Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

czytanie  II:               1 Kor 7, 29-31

Ewangelia:                 Mk 1, 14-20

+ L I T U R G I A       T Y G O D N I A +
-poniedziałek, 22.01.              2 Sm 5, 1-7. 10; Ps 89 (88); Mk 3, 22-30
-wtorek, 23.01.                       2 Sm 6, 12b-15. 17-19; Ps 24; Mk 3, 31-35
-środa, 24.01.                         2 Sm 7, 4-17; Ps 89 (88); Mk 4, 1-20
św. Franciszka Salezego, biskupa i DK
-czwartek,  25.01.                    Dz 22, 3-16; Ps 117, 1-2; Mk 16, 15-18
 święto Nawrócenia św. Pawła
-piątek, 26.01                            2 Tm 1,1-8; Ps 51 (50); Mk 4, 26-34
 św. biskupów: Tymoteusza i Tytusa
-sobota, 27.01.                       2 Sm 12, 1-7a. 10-17; Ps 51 (50); Mk 4, 35-41
„O przyszłości nie można myśleć spokojnie, gdy się zapomina o przeszłości. Bez niej nie można odnaleźć ani pogłębić swej tożsamości. Myśląc o przyszłości, nie można odcinać tych korzeni, z których się wyrasta, bo one są kluczem do zrozumienia nas samych. Są zaś kluczem dlatego, gdyż wrosły w Chrystusa i Jego Kościół.”

(św. Jan Paweł II, Rzym, 10.11.1979)

                                                                                                                         P R Z Y P O M I N A M Y :
W każdy czwartek, o godz. 7.10, w watykańskiej Bazylice św. Piotra (kaplica św. Sebastiana), przy grobie św. Jana Pawła II, sprawowana jest Msza św. w języku polskim. Zapraszamy!

= O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E =
■ Dziś zapraszamy na spotkanie z s. dr Krystyną Szwedą – w ramach cyklu „Kobiety w Biblii”. Początek w Auli Jana Pawła II o godz. 11.00.

■ W każdą niedzielę zapraszamy na wspólne nieszpory (godz. 17.30).

■ Jutro, o godz. 20, odbędzie się spotkanie formacyjne dla polskich studentów.

■ W piątek, 26 stycznia, Kościół katolicki w Polsce obchodzi Dzień Islamu. Jest to jeden z elementów dialogu międzyreligijnego.

■ W przyszłą niedzielę (28.01.) o godz. 10.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodzin, a po niej zapraszamy wszystkich na tradycyjne spotkanie w naszej Auli.

■ W dniach od 9 do 13 kwietnia organizujemy pielgrzymkę do Fatimy i Santiago di Compostela. Zapisy przyjmujemy jedynie do 18 lutego.

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

kościół   św.  Stanisława   B.M.

via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         –   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  –   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, a we wt. i czw. także od 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.